Projektering -

Du skal fx. have planlagt opstilling af en ny maskine i en maskinhal men har behov for detaljeret planlægning.

Sammen med Bue Westh fastlægges muligheder og begrænsninger og en rumlig model skabes i 3D modeling.

Slutresultatet er realistiske målskitser og rumlige præsentationsmodeller, på hvilke arbejdsmetoder og pladsbehov kan vurderes.

Konstruktion Projektering Udvikling CE-mærkning Outsourcing Kontakt til forsiden